Kim jesteśmy ?

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych jest firmą prawniczą o ogólnym profilu działalności. Świadczy usługi prawne zarówno na rzecz osób fizycznych jak również  przedsiębiorców i podmiotów instytucjonalnych (samorządy, urzędy, stowarzyszenia, szpitale).

Ideą Kancelarii jest zapewnienie pełnego wsparcia prawnego.

Klienci oczekują obecnie pomocy prawnej z wielu różnych dziedzin – wzajemnie się przenikających i uzupełniających. Nowoczesne doradztwo prawne to nie tylko pomoc prawnika w Sądzie, ale również na innych etapach sprawy – począwszy od negocjacji, a skończywszy na skutecznej egzekucji praw i obowiązków oraz poinformowaniu Klienta o skutkach podatkowych podjętych decyzji.

Ponieważ prawo jest obecnie obszerną dziedziną wiedzy, wspomnianą ideę można osiągnąć tylko dzięki stałego kontaktu z innymi specjalistami. Dlatego  w celu świadczenia szerokiego spektrum usług prawnych Kancelaria Adwokacka Piotra Świstaka kooperuje z innymi adwokatami, radcami prawnymi, notariuszami, komornikami, księgowymi, korzystając z ich doświadczenia i merytorycznego wsparcia, a także współpracy przy konkretnych sprawach.

Najważniejszy jest dla nas Klient.

Stawiamy na jasne i przejrzyste zasady współpracy.  Kancelaria zapewnia stały kontakt z prawnikami za pomocą nowoczesnych kanałów komunikacji (e-mail, sms, mms, skype). Systematycznie raportujemy o stanie prowadzonych postępowań. Dbamy o to, aby każdy Klient był właściwie poinformowany nie tylko o możliwych sposobach zakończenia sprawy, ale również o ich skutkach finansowych i podatkowych. Proponujemy rozwiązania, które maksymalnie zaoszczędzą czas i koszty naszych Klientów przy osiągnięciu zamierzonych celów.

Czym się zajmujemy ?

Stała obsługa prawna FirmKompleksowe doradztwo dla przedsiębiorców (w tym spółek prawa handlowego)

Prawo administracyjne i samorządoweObsługa prawna gmin, powiatów i organów administracji

Obsługa prawna podmiotów leczniczychSP ZOZ, prywatne przychodnie i praktyki

Start Up i prawo nowych technologiiPierwsza firma, e-biznes, e-commerce

Spory sądoweReprezentacja klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji, organami postępowania karnego

Prawo rodzinne i opiekuńczeRozwody, separacje, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem

Prawo spadkoweSpadki, darowizny, testamenty, zachowek, zapisy i polecenia

Prawo cywilneWszelkie sprawy dotyczące kwestii własności, zobowiązania umowne

Odszkodowania i zadośćuczynieniaDochodzenie roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych, odszkodowania za utracone mienie, roszczenia z umów ubezpieczeniowych

Prawo pracyPrzywrócenie do pracy, odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego rozwiązania stosunku pracy i inne

Ochrona konsumentówReklamacje, roszczenia z tytułu rękojmi, gwarancji i niezgodności towaru z umową

Prawo karneObrona oskarżonych i podejrzanych, reprezentacja pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych.

Jak działamy?

PROBLEM

Krótko opisz sprawę, w której potrzebujesz naszej pomocy prawnej.

ANALIZA

Dostarcz nam szczegółowe informacje i dokumenty, dotyczące Twojej sprawy.

ROZWIĄZANIE

Przedstawimy Ci możliwe rozwiązania i poprowadzimy Twoją sprawę.

Wyślij zapytanie:

Opisz czego dotyczy Twoja sprawa. Podaj wszystkie szczegóły, które Twoim zdaniem są istotne. Jeśli posiadasz kopie wyroków, decyzji, czy też innych dokumentów – dołącz je do wiadomości w formie skanów lub zdjęć. Prześlij swoje dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub telefon, tak abyśmy mogli odpowiedzieć na przesłaną wiadomość.

 

Wstępna konsultacja:

Po otrzymaniu zapytania, skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia terminu spotkania z adwokatem. Wizyta w Kancelarii ma na celu rozmowę na temat szczegółów Twojej sprawy. Treść takiej rozmowy odbywa się „w cztery oczy” i jest objęta tajemnicą adwokacką.

faq2

Zleć prowadzenie sprawy:

W zależności od złożoności problemu, z którym się zwracasz, nasza pomoc może polegać nie tylko na jednorazowej poradzie prawnej, czy też pomocy w zredagowaniu pisma procesowego lub umowy, ale również na kompleksowym prowadzeniu postępowania sądowego lub administracyjnego w Twoim imieniu.

 

Ustal warunki płatności:

Opłaty za czynności adwokackie ustala umowa z Klientem. Jesteśmy elastyczni i dopasowujemy się do potrzeb naszych Klientów. Dlatego też proponujemy różne sposoby ustalenia wynagrodzenia.

faq2

Otrzymuj informacje na bieżąco:

Po zainicjowaniu sprawy przed Sądem, prokuratorem lub innymi podmiotami, będziemy czuwać nad jej prawidłowym przebiegiem. Niezwłocznie otrzymasz informacje o kolejnych decyzjach w sprawie, wyznaczonych terminach posiedzeń lub konieczności wzięcia udziału w czynnościach procesowych.

 

Przygotuj się na rozprawę:

Przed rozprawą, przesłuchaniem i innymi istotnymi czynnościami w sprawie, spotkamy się z Tobą, żeby omówić szczegółowy sposób prowadzenia postępowania i przyjętą taktykę procesową. Wyjaśnimy krok po kroku jak wygląda przebieg rozprawy.

faq2

Uzyskaj tytuł wykonawczy:

Wygrana w procesie zwykle nie oznacza automatycznego zakończenia sprawy. Bardzo często Twój przeciwnik nie ma zamiaru dobrowolnie wykonać obowiązków nałożonych na niego przez Sąd. Kolejnym krokiem, w którym Ci pomożemy, będzie uzyskanie tytułu wykonawczego – czyli dokumentu uprawniającego komornika do rozpoczęcia działań przeciwko dłużnikowi.

 

Zleć sprawę komornikowi:

Jeżeli nie chcesz sam zlecać sprawy komornikowi – możesz to zrobić za naszym pośrednictwem. Sporządzimy wniosek rozpoczynający postępowanie egzekucyjne, a następnie będziemy czuwać nad przebiegiem windykacji i realizacji Twoich praw.

faq2

Tajemnica adwokacka

Obowiązuje nas tajemnica. Dlatego Twoje sprawy są u nas bezpieczne. Zgodnie z art. 6 ustawy Prawo o adwokaturze, adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. W szczególności tajemnicą objęte są wszystkie wiadomości, notatki i dokumenty dotyczące sprawy uzyskane od klienta oraz od innych osób.

Wybrane usługi prawne

Aktualności

Adwokat czy radca prawny ?

Istnieje stereotyp, że adwokaci reprezentują Klientów w sprawach sądowych, natomiast radcy prawni nie mają takich uprawnień. Można się także spotkać z opinią, że radcy prawni specjalizują się w sprawach gospodarczych, podatkowych, prawie pracy – czyli w obszarach prawa, którymi nie zajmują się adwokaci. Nic bardziej mylnego…

Klienci o nas

Komunikacja z Klientami

Poczta elektroniczna

Podstawowy kanał nowoczesnej komunikacji wykorzystywany przez Kancelarię w kontaktach z Klientami. Umożliwia nam szybkie przesyłanie informacji, skanów, zdjęć oraz innych dokumentów. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na bieżąco informujemy naszych Klientów o postępach w prowadzonych sprawach. Staramy się odpowiadać na e-maile do 24 godzin od momentu otrzymania wiadomości.

Telefon

Jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym z naszymi Klientami. Dzięki temu możemy błyskawicznie ustalać z nimi kolejne decyzje w sprawie. W przypadku niemożności odebrania telefonu (rozprawy, spotkania) – zawsze oddzwaniamy. Informacje przesyłamy Klientom również za pośrednictwem SMS i MMS.

Osobiste konsultacje

Najszybszym sposobem umówienia terminu spotkania jest kontakt telefoniczny. Podczas spotkania obecny jest jedynie Klient oraz adwokat. Umożliwia to dokładne omówienie wszelkich szczegółów sprawy z zachowaniem pełnej poufności. Na spotkanie warto przynieść ze sobą dokumenty i dowody dotyczące sprawy. Adwokat Dębica, Adwokat Rzeszów – możliwość umówienia się na spotkanie w każdej z tych miejscowości

Telekonferencje

Czasami osobiste spotkanie nie jest możliwe (np. ze względu na pobyt za granicą). Jednocześnie kontakt telefoniczny czy też e-mail nie jest wystarczający do właściwego omówienia sprawy. W takich wypadkach proponujemy ustalenie terminu telekonferencji za pomocą programu Skype. Dopasowujemy się do potrzeb naszych Klientów, dlatego elastycznie ustalamy godziny i czas telekonferencji.

Zespół

Piotr Świstak

Piotr Świstak

Adwokat
Założyciel Kancelarii,członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz w sprawach administracyjnych.

Od dnia 1 marca 2016 r. ze względu na liczne zobowiązania zawodowe nie przyjmuje do prowadzenia nowych spraw z terenu Dębicy i okolic.

Marcin Wojdyło

Marcin Wojdyło

Radca prawny
Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie. Specjalizuje się w sprawach cywilnych i gospodarczych.
Agnieszka Fabińska-Preneta

Agnieszka Fabińska-Preneta

Radca prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i w sprawach cywilnych.
Dariusz Świstak

Dariusz Świstak

Aplikant radcowski
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, postępowaniu egzekucyjnym i windykacji.
Jarosław Straszak

Jarosław Straszak

Aplikant adwokacki
Członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i dochodzeniu roszczeń z wypadków komunikacyjnych.

Jesteśmy w sieci

Zaufali nam